Bacaan Doa Ketika Turun Hujan dalam Bahasa Arab Komplet Makna dan Pembicaraannya

admin

Dalam berdoa ketika turun hujan, seharusnya
dilaksanakan dengan penuh keikhlasan serta ketulusan hati, dan dibarengi dengan
perbuatan riil buat jaga lingkungan dan berikan pertolongan untuk sama-sama
yang terimbas oleh tragedi alam.

Dalam ringkasannya, berdoa adalah satu wujud
beribadah yang sangat perlu dalam agama Islam. Lewat doa ketika turun hujan,
kita mohon pelindungan dan anugerah dari Allah SWT, dan memahami kalau hujan
tidak semata-mata kejadian alam semata-mata, dan juga karunia dan rahmat
dari-Nya.

Dengan demikian, mari kita terus berdoa dengan
penuh keikhlasan dan ketulusan hati, dan dibarengi dengan perlakuan fakta buat
mengawasi lingkungan serta menolong sama-sama yang terimbas oleh musibah alam.

Tags

Share:

Related Post

Leave a Comment